Aktualności

02/12/2016

W XLI edycji Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Technicznego „Chemistry for Agriculture” uczestniczyli przedstawiciele nauki i przemysłu z dziedzi

22/11/2016

W Warszawie, w dniach 17-18 listopada 2016 r.

29/07/2016

W dniach 18-20 lipca 2016 r. w Rzymie odbył się III Międzynarodowy Kongres: Water Waste and Energy Management. Podczas kongresu omawiano m. in.

20/06/2016

W dniach 15-18 czerwca 2016 pracownicy Oddziału “IChN” wzięli udział w XI Konferencji Naukowej: „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowisk

30/05/2016

W dniach 15-19 maja 2016 r.

11/05/2016

Wynalazek Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych, zgłoszony przez zespół w składzie:

29/04/2016

20 kwietnia 2016 Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach otrzymał certyfikat GMP wydany przez Głównego

Strony