X Konferencja ?Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie?

W dniach 14-17 czerwca 2016 r. w Międzyzdrojach odbyła się X Konferencja “Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie”. Prowadzono dyskusje w ramach sekcji tematycznych: technologie zagospodarowania odpadów stałych, oczyszczania ścieków i gazów oraz technologie małoodpadowe. W konferencji wzięli udział pracownicy Oddziału "IChN", prezentując wyniki swoich badań podczas sesji posterowej.