Laboratorium Mikronizacji

Kierownik Laboratorium 
dr Agnieszka Bielicka  
Tel. kom. +48 692 778 911
e-mail: agnieszka.bielicka@ins.lukasiewicz.gov.pl
 


Usługi świadczone przez Laboratorium Mikronizacji:

  • mikronizacja substancji czynnych API,
  • mikronizacja, mielenie i klasyfikacja ziarnowa (możliwość rozdrobnienia poniżej 10 mikrometrów),
  • przygotowanie aplikacyjnych partii materiałów o ściśle określonym uziarnieniu, również w warunkach wysokiej czystości,
  • pomiar wielkości cząstek substancji (farmakopealne metody kontroli jakości)

Laboratorium dysponuje urządzeniem mieląco-oddzielającym firmy Hosokawa Alpine z wymiennymi modułami, jak:

  • młyn przeciwstrumieniowy 100 AFG,

  • separator 50 ATP,

  • młyn strumieniowy spiralny 100 AS

Mikronizowany materiał poddawany jest badaniu wielkości cząstek z wykorzystaniem analizatora laserowego LS 13320 firmy Beckman Coulter (pomiar rozkładu wielkości cząstek w zawiesinach, emulsjach i suchych proszkach).

Ponadto dysponujemy:

  • kruszarką, młynami kulowymi, udarowymi, przesiewaczem wibracyjnym

Usługi wykonywane są w warunkach specjalnej czystości i jakości nadzorowanej w systemie GMP certyfikowane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz w Systemie Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Galeria: 
mikronizacja
mielenie
substancje czynne