Kontakt

Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach 

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice 
tel. +48 32 231-30-51 do 54
faks +48 32 231-75-23 
e-mail: sekret@ichn.gliwice.pl

Adres siedziby głównej:

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a, 24-110 Puławy
telefon: +48 81 473 14 00
fax: +48 81 473 14 10
e-mail: sekretariat@ins.pulawy.pl