Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Centrum Badań i Rozwoju w Gliwicach

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice 
tel. +48 32 231 30 51 do 54
faks +48 32 231 75 23
e-mail: sekretariat.gliwice@ins.lukasiewicz.gov.pl

Adres siedziby głównej:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy telefon: +48 81 473 14 00 fax: +48 81 473 14 10 e-mail: sekretariat@ins.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 

Kontakt

 

Dyrektor Łukasiewicz-INS

dr inż. Cezary Możeński
Tel. (81) 473 14 00
e-mail: cezary.mozenski@ins.lukasiewicz.gov.pl
 

Grupa Badawcza Chemia Nieorganiczna

Kierownik
dr inż. Joanna Gluzińska
Tel. (32) 231 30 51 do 54
Tel. kom. +48 513 060 848
e-mail: joanna.gluzinska@ins.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja Analityczna
Kierownik
dr inż. Magdalena Turkowska
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 247
Tel. kom. +48 500 505 451
e-mail: magdalena.turkowska@ins.lukasiewicz.gov.pl
Grupa Badawcza Chemia Nieorganiczna

Z-ca Kierownika
dr hab. inż. Barbara Cichy
Tel. (32) 231 30 51 do 54 w.182
Tel. kom. +48 604 189 479
e-mail: barbara.cichy@ins.lukasiewicz.gov.pl
 

Inspektor BHP

mgr Andrzej Bajson
Tel. (81) 473 14 28
e-mail: andrzej.bajson@ins.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Mikronizacji

Kierownik
dr Agnieszka Bielicka
Tel. kom. +48 692 778 911
e-mail: agnieszka.bielicka@ins.lukasiewicz.gov.pl