Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Centrum Badań i Rozwoju InorChem

ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice 
tel. +48 32 231-30-51 do 54
faks +48 32 231-75-23 
tel. kom. +48 604 187 210
e-mail: sekretariat@ichn.gliwice.pl

Adres siedziby głównej:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a, 24-110 Puławy telefon: +48 81 473 14 00 fax: +48 81 473 14 10 e-mail: sekretariat@ins.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 

Kontakt

 

Dyrektor Łukasiewicz-INS

prof. dr hab. inż. Janusz Igras
Tel. (81) 473 14 02
e-mail: janusz.igras@ins.lukasiewicz.gov.pl
 

Grupa Badawcza CHEMIA NIEORGANICZNA
Kierownik

dr inż. Joanna Gluzińska
Tel. (32) 231 30 51 do 54
Tel. kom. +48 513 060 848
e-mail:joanna.gluzinska@ins.lukasiewicz.gov.pl

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr inż. Gabriela Tomanek
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 278
e-mail: gabriela.tomanek@ichn.gliwice.pl

Inspektor BHP

mgr Andrzej Bajson
Tel. (81) 473 14 28
e-mail: andrzej.bajson@ins.lukasiewicz.gov.pl

 

    
mgr Jadwiga Wilk
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 186
Tel. kom. +48 692 778 911
e-mail:jadwiga.wilk@ins.lukasiewicz.gov.pl
 
   
mgr Jagoda Miśkiewicz-Kura
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 214
e-mail:jagoda.miskiewicz@ichn.gliwice.pl
 
Grupa Badawcza CHEMIA NIEORGANICZNA
Z-ca Kierownika

dr hab. inż. Barbara Cichy
Tel. (32) 231 30 51 do 54 w.182
Tel. kom. +48 604 189 479
e-mail:barbara.cichy@ins.lukasiewicz.gov.pl
 
 
Sekcja Analityczna

mgr inż. Magdalena Turkowska
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 247
Tel. kom. +48 500 505 451
e-mail: magdalena.turkowska@ins.lukasiewicz.gov.pl

Laboratorium Mikronizacji

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Marian Legutko
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 132
Tel. kom. +48 502 439 916
e-mail:marian.legutko@ins.lukasiewicz.gov.pl

mgr inż. Gabriela Tomanek
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 278
e-mail:gabriela.tomanek@ichn.gliwice.pl