Patenty

 

Nr patentu Tytuł Rok przyznania
P.419284 Sposób elektrochemicznego przetwarzania roztworów soli nieorganicznych na kwas i zasadę 2020
PL 234222 Sposób przetwarzania roztworów siarczanu sodu 2020
PL 231002 Sposób oddzielania tantalu od niobu metodą chromatografii ekstrakcyjnej 2018
PL 230911 Sposób wytwarzania grubokrystalicznego wodorowęglanu sodu 2018
PL 229882 Sposób otrzymywania środka poprawiającego właściwości gleby 2018
PL 229818 Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych 2018
PL 229753 Sposób biostymulacji aktywności podłoża stałego nadtlenkiem wapnia, zwłaszcza w procesach technologicznych 2018
PL 226393 Katalizator degradacji tworzyw termoplastycznych i sposób jego wytwarzania 2017
PL 224994 Mieszanka do budowy dolnych i górnych warstw nasypów drogowych 2016
PL 225143 Sposób otrzymywania boranów cynku na nośnikach krzemionkowych i/lub krzemianowych 2016
PL 217432 Sposób wydzielania metali z wodnych roztworów ich związków 2013
PL 215511 Sposób wytwarzania bezhalogenowego opóźniacza palenia, zwłaszcza tworzyw poliolefinowych 2013
PL 215327 Sposób otrzymywania siarczkowych opóźniaczy palenia 2013
PL 214745 Sposób otrzymywania sorbentów syderytowych 2012
PL 211713 Sposób przygotowania roztworu węglanu sodu do wytwarzania nadwęglanu sodu 2011
PL 211511 Sposób wytwarzania prekursorów nanowypełniaczy do plastomerów i elastomerów 2011
PL 210218 Mieszanka fosforanowa  dla przetwórstwa mięsnego 2011
PL 209589 Sposób wykonania uszczelnienia podłoża składowiska odpadów 2010
PL 208160 Sposób wytwarzania spożywczych fosforanów potasu 2010
PL 206934 Sposób otrzymywania cynkowego aktywatora wulkanizacji siarkowej gumy 2010
PL 206932 Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu o wysokiej gęstości nasypowej 2010
PL 199904 Sposób oczyszczania trioksanu z ciekłych mieszanin wieloskładnikowych 2009
PL 201287 Skoncentrowany nawóz ciekły oraz sposób wytwarzania nawozu ciekłego 2008
PL 200216 Sposób wykonywania uszczelnienia podłoża składowiska odkrytego, zwłaszcza dla odpadów komunalnych lub przemysłowych 2008
PL 198453 Sposób wytwarzania trójtiowęglanu sodu 2007
PL 195373 Sposób wytwarzania skondensowanych fosforanów melaminy 2007
PL 196338 Sposób utylizacji roztworów odpadowych z warzelni soli i wytwórni sody amoniakalnej 2007
PL 196412 Sposób przetwarzania siarczanu sodu na kwas siarkowy i wodorotlenek sodu 2007
Nr zgłoszenia   Rok zgłoszenia
P.414760 Sposób odzyskiwania metali szlachetnych z odpadów elektronicznych 2015
P.407872 Sposób otrzymywania azotanu cyrkonylu z krzemianu cyrkonu 2014
P.408188 Sposób otrzymywania roztworów koloidalnych srebra 2014
P.403763 Sposób otrzymywania łatwoolejowalnej siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla 2013
P.397489 Sposób oczyszczania płynów z odsiarczania spalin od związków fluoru oraz urządzenie do realizacji tego sposobu 2011