Publikacje

Publikacje w 2018 roku


 • Stanek K., Krupa K.: Technologia soli spożywczych na podstawie octanu soduMateriały konferencyjne, IX Kongres technologii Chemicznej, Gdańsk, 03-07 wrzesień 2018
 • Stechman M., Miśkiewicz J., Krupa K.: Boran cynku na nośniku krzemionkowym jako nowoczesny wielofunkcyjny środek opóźniający palenie dla plasto- i elastomerów, Materiały konferencyjne, IX Kongres technologii Chemicznej, Gdańsk, 03-07 wrzesień 2018
 • Cichy B., Kraszewski C., Rafalski L.: Geotechnical Properties of Phosphogypsum and Its Use in Road Engineering, Wu W., Yu HS. (eds) Proceedings of China-Europe Conference on Geotechnical Engineering. Springer Series in Geomechanics and Geoengineering. Springer, Cham, v.2 (2018)
 • Jaroszek H., Dydo P.: Potassium nitrate synthesis by electrodialysis-metathesis: The effect of membrane type, J. Membr. Sci., 549, s.28-37 (2018)
 • Mikołajczak W., Łuczkowska D., Walawska B., Żórawski D., Szajkowska-Kobus S., Kiedzik Ł.: Wpływ pH na morfologię kryształów węglanu wapnia strącanego ze strumienia odpadowego z procesu Solvaya, Przemysł Chemiczny, 97, 3, s.446-450 (2018)
 • Stanek K., Krupa K.: Technologia wytwarzania bezwodnego octanu sodu, Przemysł Chemiczny, 97, 4, s. 546-549 (2018)
 • Turkowska M., Stempkowska A., Mastalska-Popławska J., Izak P., Ogłaza L.: Stabilization of kaolin Clay slurry with sodium silicate of different silicate Modu, Applied Clay Science, 146, str. 147-151 (2017)
 • Cichy B., Kużdżał E., Krztoń H.: Phosphorus recovery from acidic wastewater by hydroxyapatite precipitation, Journal of Environmental Menagement, 232, 421-427 (2018)
 • Bielicka A.: Materiały węglowe jako retardanty palenia w organicznych materiałach polimerowych, Środowisko i Przemysł t.VIII, red. G. Schroeder, P. Grzesiak, 2018, Cursiva, ISBN 978-83-62108-42-8, s.11-32 (rozdz. 1 monografii)

Publikacje w 2017 roku


 • Stechman M., Miśkiewicz J.: Odpady elektryczne i elektroniczne źródłem odzysku cennych surowców, Środowisko i Przemysł, tom VII 2017, s.261-300, (rozdział 11 w monografii)
 • Bodzek-Kochel M., Sołtysik B., Gluzińska J.: Wykorzystanie właściwości jonowymiennych oksywodorotlenku cyrkonu do oczyszczania ciekłych odpadów technologicznych, Środowisko i Przemysł, tom VII 2017, s.239-260, (rozdział 10 w monografii)
 • Łuczkowska D., Mikołajczak W., Cichy B.: Otrzymywanie i zastosowanie drobnocząteczkowego węglanu wapnia, Środowisko i Przemysł, tom VII 2017, s.81-102, (rozdział 2 w monografii)
 • Hajok S.: Środki czyszczące i kosmetyki. Potencjalne składniki uczulające i szkodliwe wobec środowiska oraz przedstawienie alternatyw przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych w stosowaniu, Trendy i rozwiązania technologiczne – odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa, tom 1 2017, s.59-74, (rozdział 2 w monografii)
 • Bodzek-Kochel M., Sołtysik B., Gluzińska J.: Właściwości jonowymienne produktów pozyskiwanych z naturalnych źródeł cyrkonu, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 19(2), s.43-50 (2017)
 • Cichy B., Walawska B., Kużdżał E., Dulik Sz.: A study on environmental friendly utilization phosphogypsum in road construction, Book of Abstract of the 2nd International Conference on SustainableMaterials Science and Technology (SMST2), s.24
 • Bodzek-Kochel M., Sołtysik B., Gluzińska J.: Direct method of zirconyl nitrate production, Book of Abstract of the 2nd International Conference on SustainableMaterials Science and Technology (SMST2), s.79
 • Stechman M., Gluzińska J.: Ecological flame retardants - nanostructured metal sulfides on carriers, Book of Abstract of the 2nd International Conference on SustainableMaterials Science and Technology (SMST2), s.66
 • Cichy B., Kużdżał E., Nowak M.: Thermal and fire properties of unsaturated polyester resin modified by flame retardant blend, Book of Abstract of the 2nd International Conference on SustainableMaterials Science and Technology (SMST2), s.23
 • Cichy B., Gluzińska J., Dulik Sz.: Method of phosphorus biofertilizer obtaining based on phosphate rock solubilization by Bacillus megaterium strain, Book of Abstract of the 2nd International Conference on SustainableMaterials Science and Technology (SMST2), s.74
 • Cichy B., Gluzińska J., Dulik Sz.: Obtaining of suspension biofertilizer from phosphorus containing waste raw material, Extending Abstract Book of the 7th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM7), s.1
 • Paszek A., Łuczkowska D., Gluzińska J.: The industrial emissions directive implementation in Poland - contaminants identification - case study for research and small tonnage production plant IChN, Abstract Book of the 7th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM7), s.99
 • Cichy B., Łuczkowska D., Kużdżał E.: Phosphorus recovery from effluent acidic wastewater by hydroxyapatite, Abstract Book of the 7th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM7), s.24
 • Gluzińska J., Rusek P.: Industrial wastewater utilisation in degraded sites revitalisation, Abstract Book of the 7th International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (CIIEM7), s.10
 • Turkowska M., Smolik M.: Przegląd metod ekstrakcyjnego oddzielania tantalu od niobu, Przemysł Chemiczny, 96, 6, s.1410-1419 (2017)
 • Gluzińska J., Rusek P., Borowik K., Paszek A.: Utilization of spent drilling fluids in soil fertility enrichment composition, Desalination and Water Treatment, 76, s.358-363 (2017)
 • Cichy B., Kużdżał E., Kwiecień J.: Purification of wastewater from chlorophosphate flame retardants production process, Desalination and Water Treatment, 76, s. 343-348 (2017)
 • Cichy B., Jaroszek H., Mikołajczak W., Nowak M., Pisarska B., Markowicz P., Malinowski T.: Application of nanofiltration for concentration of sodium sulfate waste solution, Desalination and Water Treatment, 76, s.349–357 (2017)
 • Legutko M., Tomanek G.: Wpływ wielkości uziarnienia na powierzchnię właściwą i kształt cząstek kwasu salicylowego, Przemysł Chemiczny, 96, 4, s.866-869 (2017) 
 • Pisarska B., Mikołajczak W., Jaroszek H., Dylewski R., Kwiecień J., Nowak M.: Bezodpadowa metoda przerobu siarczanu(VI) sodu na kwas siarkowy(VI) i wodorotlenek sodu, Przemysł Chemiczny, 96, 3, s.639-643 (2017)
 • Jaroszek H.: Transport jonów w procesie elektrodializy z podwójną wymianą, Conference of Modelling in BIo an NAno Technology „COMBINAT - the Science Factory”, w [Materiały konferencyjne w postaci pliku PDF dostępnego na oficjalnej stronie www konferencji http://combinat.pwr.edu.pl/COMBINAT_BOOKOFABSTRACTS.pdf, s.23], Wrocław, 4-5.03.2017
 • Pisarska B., Jaroszek H., Mikołajczak W., Nowak M., Cichy B., Stopa H., Markowicz P.: Application of elektro-electrodialysis for processing of sodium sulphate
 • waste solutions containing organic compounds: Preliminary study, Journal of Cleaner Production, 142, s.3741-3747 (2017)
 • Pisarska B., Mikołajczak W., Jaroszek H., Nowak M., Cichy B., Dylewski R.: Processing of sodium sulphate solutions using the EED method: from a batch toward a continuous process, Polish Journal of Chemical Technology, 19, 1, s.54-58 (2017)
 • Jaroszek H., Nowak M., Mikołajczak W., Pisarska B.: Comparison of the applicability of selected anion-exchange membranes for production of sulfuric acid by electro-electrodialysis, Desalination and Water Treatment, 64, s.223-227 (2017)
 • Kużdżał E., Cichy B., Rymarz G., Kiczko-Walczak E.: Rheological and fire properties of a composite of unsaturated polyester resin and halogen-free flame retardants, Journal of Applied Polymer Science, 134(2), s.44371-44377 (2017)

Publikacje w 2016 roku


 • Sołtysik B., Pyśniak W., Pysz M.: Działania marketingowe w obszarze usług mikronizacji, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 22, 4, s.41-52 (2016)
 • Jaroszek H., Dydo P.: Diffusion and osmosis in potassium nitrate synthesis by electrodialysis metathesis, Architecture Civil Engineering Environment, 4, s.115-121 (2016)
 • Legutko M., Tomanek G.: Mikronizacja dla farmacji, Świat Przemysłu Farmaceutycznego, 37, 3, s.36-40 (2016)
 • Cichy B., Kużdżał E., Nowak M., Turkowska M.: Influence of addition of a mixture of manganese and iron carboxylate on the degradation process of LDPE films, Przetwórstwo Tworzyw, 172(22), 5, s.400-406 (2016)
 • Jaroszek H., Dydo P.: The effect of membrane type on limiting current density during synthesis of KNO3 by electrodialysis-metathesis, 16th Aachener Membran Kolloquium 2-3.11.2016, Akwizgran, Niemcy, w [materiały konferencyjne Proceedings of 16th Aachener Membran Kolloquium], 2016, s.213-318
 • Mikołajczak W., Jaroszek H., Nowak M., Pisarska B.: The effect of pressure and concentration on nanofiltration membrane performance in sodium sulfate concentration from industrial wastewater, 16th Aachener Membran Kolloquium 2-3.11.2016, Akwizgran, Niemcy, w [materiały konferencyjne Proceedings of 16th Aachener Membran Kolloquium], 2016, s.205-210
 • Dulik Sz., Paszek A., Cichy B.: Wykorzystanie materiałów odpadowych z przemysłu w budownictwie drogowymProjekt RID - I/6, XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Środowiska”, 19-21.10.2016, Ustroń-Jaszowiec, w [Materiały Konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska”], 2016, wersja elektroniczna
 • Sołtysik B., Bodzek-Kochel M., Miśkiewicz J., Gluzińska J., Pysz M.: Wykorzystanie oksywodorotlenku cyrkonu do usuwania anionów z ciekłych odpadów technologicznych, XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Środowiska”, 19-21.10.2016, Ustroń-Jaszowiec, w [Materiały Konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska”], 2016, wersja elektroniczna
 • Hala B., Turkowska M., Krupa K.: Elektrozłom jako źródło cennych pierwiastków i substancji niebezpiecznych, XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Środowiska”, 19-21.10.2016, Ustroń-Jaszowiec, w [Materiały Konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska”], 2016, wersja elektroniczna
 • Krupa K., Bunikowska B., Synowiec P. M.: Krystalizacja jako metoda utylizacji technologicznych roztworów odpadowych, XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Środowiska”, 19-21.10.2016, Ustroń-Jaszowiec, w [Materiały Konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska”], 2016, wersja elektroniczna
 • Stechman M., Miśkiewicz J.: Utylizacja odpadów elektronicznych z odzyskiem metali szlachetnych, XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Środowiska”, 19-21.10.2016, Ustroń-Jaszowiec, w [Materiały Konferencyjne XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska”], 2016, wersja elektroniczna
 • Gluzińska J., Walawska B., Łuczkowska D., Pajdak A.: Właściwości odpadowego popiołu lotnego powstałego ze spalania węgla kamiennego po zastosowaniu suchych sorbentów sodowych w oczyszczaniu gazów spalinowych, Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN (Kraków), 18, 3, s.83-91 (2016)
 • Sołtysik B., Miśkiewicz J., Bodzek-Kochel M., Gluzińska J., Pysz M.: Wykorzystanie oksywodorotlenku cyrkonu do usuwania anionów z ciekłych odpadów technologicznych, Chemik, 70, 10, s.644-649 (2016)
 • Turkowska M., Smolik M.: Pre-concentration of Ta(V) by solvent extraction before determination of trace amounts of Ta in Nb and Nb compounds, Analytical Methods, 8, 26. s.5304-5310 (2016)
 • Jaroszek H., Mikołajczak W., Nowak M.: Determination of ion exchange membranes properties by thermal analysis, (poster), 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the Memory of Prof. St. Bretsznajder, Płock, 26-29.09.2016 w: [Materiały konferencyjne 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the Memory of Prof. St. Bretsznajder, Płock,  ISBN: 978-83-910119-5-9], 2016 s.133
 • Nowak M., Mikołajczak W., Walawska B.: Study of sodium bicarbonate thermal decomposition, (poster), 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the Memory of Prof. St. Bretsznajder, Płock, 26-29.09.2016 w: [Materiały konferencyjne 11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the Memory of Prof. St. Bretsznajder, Płock,  ISBN: 978-83-910119-5-9], 2016 s.134
 • Gluzińska J., Rusek P., Borowik K., Paszek A.: Spent drilling fluids utilization in soil fertility enrichment composition ,(poster), 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management Rome (Italy), 18-20 July 2016, w: [Materiały konferencyjne International Congress on Water, Waste and Energy Management Rome (Italy), 18-20 July 2016, ScienceKNOW Conferences C.B., ISBN: 978-84-944311-5-9] 2016, s.125
 • Cichy B., Kużdżał E.: Elimination of phosphorous and organic contamination from industrial wastewater,(poster), 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management Rome (Italy), 18-20 July 2016, w: [Materiały konferencyjne International Congress on Water, Waste and Energy Management Rome (Italy), 18-20 July 2016, ScienceKNOW Conferences C.B., ISBN: 978-84-944311-5-9] 2016, s.166 :AR-SA'>, 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management Rome (Italy), 18-20 July 2016, w: [Materiały konferencyjne: International Congress on Water, Waste and Energy Management Rome (Italy), 18-20 July 2016, ScienceKNOW Conferences C.B., ISBN: 978-84-944311-5-9],  2016, s.166
 • Cichy B., Jaroszek H., Nowak M., Mikołajczak W., Pisarska B.: Application of nanofiltration for concentration of waste inorganic salts solutions,(poster), 3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management Rome (Italy), 18-20 July 2016, w: [Materiały konferencyjne: International Congress on Water, Waste and Energy Management Rome (Italy), 18-20 July 2016, ScienceKNOW Conferences C.B., ISBN: 978-84-944311-5-9],  2016, s.178
 • Nowak M., Cichy B., Kużdżał E.: Kinetics of melamine phosphate thermal decomposition in DSC studies, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 126, 1. s.277-285 (2016)
 • Sołtysik B., Bodzek-Kochel M.: Katalityczne właściwości związków cyrkonu, Przemysł Chemiczny, 95, 8. s.1554-1558 (2016)
 • Paszek A., Cichy B., Kwiecień J.: Utylizacja odpadowej płuczki wiertniczej, Przemysł Chemiczny, 95, 8. s.1546-1548 (2016)
 • Łuczkowska D., Kużdżał E., Cichy B.: Badania reaktywności fosforytów, Przemysł Chemiczny, 95, 8, s.1538-1541 (2016)
 • Pisarska B., Mikołajczak W., Jaroszek H., Nowak M., Dylewski R.: Wpływ warunków procesu elektro-elektrodializy na konwersję siarczanu sodu, Przemysł Chemiczny, 95, 7, s.1322-1324 (2016)
 • Bodzek-Kochel M., Sołtysik B., Gluzińska J.: Zasadowa polimeryzacja politereftalanu etylenu źródłem odzysku cennych substancji, Środowisko i Przemysł t.VI, red. G. Schroeder, P. Grzesiak, 2016, Cursiva, ISBN 978-83-62108-35-0, s.247-266 (rozdz. 11 monografii)
 • Cichy B., Dulik Sz.: Polifosforany w nawozach ciekłych, Środowisko i Przemysł t.VI, red. G. Schroeder, P. Grzesiak, 2016, Cursiva, ISBN 978-83-62108-35-0, s.159-180 (rozdz. 6 monografii)
 • Gluzińska J., Bodzek-Kochel M., Sołtysik B.: Wpływ eksploatacji złóż gazu łupkowego na komponenty środowiska naturalnego, Środowisko i Przemysł t.VI, red. G. Schroeder, P. Grzesiak, 2016, Cursiva, ISBN 978-83-62108-35-0, s.59-74 (rozdz. 2 monografii)
 • Jaroszek H., Dydo P.: Diffusion and osmosis in potassium nitrate synhesis by electrodialysis metathesis, Materiały konferencyjne XI Konferencji Naukowej Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska MEMPEP (prezentacja na nośniku USB), Zakopane, 15-18.06.2016
 • Jaroszek H., Mikołajczak W., Nowak M., Pisarska B.: Comparision of the applicability of selected anion-exchange membranes for production of sulfuric acid by electro- electrodialysis, Materiały konferencyjne XI Konferencji Naukowej Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska MEMPEP (prezentacja na nośniku USB), Zakopane, 15-18.06.2016
 • Nowak M., Mikołajczak W., Jaroszek H., Pisarska B.: Transport properties of nanofiltration membranes in concentration of waste sodium sulfate, Materiały konferencyjne XI Konferencji Naukowej Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska MEMPEP (prezentacja na nośniku USB), Zakopane, 15-18.06.2016
 • Pisarska B., Mikołajczak W., Jaroszek H., Nowak M.: Przeróbka roztworu siarczanu sodu metodą elektro-elektrodializy, Materiały konferencyjne  X Konferencji Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, s.247-249, ISBN 978-83-7867-360-6, Międzyzdroje, 14-17.06.2016
 • Cichy B., Kużdżał E.: Oczyszczanie wód poprocesowych bogatych w fosfor i związki organiczne, Materiały konferencyjne  X Konferencji Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, s.195-198, ISBN 978-83-7867-360-6, Międzyzdroje, 14-17.06.2016
 • Kużdżał E., Cichy B.: Badanie procesów rozdziału faz zawiesiny fosforanu(V) wapnia wytraconych ze ścieków przemysłowych, Materiały konferencyjne  X Konferencji Technologie Bezodpadowe i Zagospodarowanie Odpadów w Przemyśle i Rolnictwie, s.199-201, ISBN 978-83-7867-360-6, Międzyzdroje, 14-17.06.2016
 • Jaroszek H., Mikołajczak W., Nowak M., Pisarska B., Markowicz P., Stopa H., Gruszka M.: Electro-electrodialysis for conversion of waste salt from cyclohexanone production, Materiały konferencyjne Book of Abstracts PERMEA&MELPRO Conference 2016, s.237, ISBN 978-80-904517-6-6, Praga, 15-19.05.2016
 • Kużdżał E., Cichy B., Dulik Sz.: Właściwości morfologiczne aktywnych napełniaczy do tworzyw polimerowych; wpływ na właściwości reologiczne kompozycji z nienasyconą żywicą poliestrową, Chemik, 70, 4. s.185-192 (2016)
 • Walawska B., Pajdak A.: Wpływ czynnika czasu na zmiany tekstury porowatej modyfikowanych sorbentów wapniowych, Przemysł Chemiczny, 95, 6. s.1181-1185 (2016)
 • Pisarska B., Mikołajczak W., Jaroszek H., Nowak M.: Przeróbka roztworów siarczanu soadu metodą elektro-elektrodializy, Przemysł Chemiczny, 95, 6. s.1167-1170 (2016)
 • Bodzek-Kochel M., Sołtysik B.: Hydroliza alkaliczna cenną metodą recyklingu poli(tereftalanu etylenu), Przemysł Chemiczny, 95, 6. s.1161-1163 (2016)
 • Gluzińska J., Rusek P., Paszek A., Turkowska M., Tomanek G.: Technologia otrzymywania środków poprawiających właściwości gleby na bazie zwiercin, płuczek i osadów ściekowych, Przemysł Chemiczny, 95, 6. s.1125-1128 (2016)
 • Synowiec P.M., Bunikowska B.: Krystalizacja przemysłowa siarczanu amonu z roztworu po odsiarczaniu spalin metodą amoniakalną, Przemysł Chemiczny, 95, 5. s.953-958 (2016)
 • Sołtysik B., Bodzek-Kochel M., Turkowska M., Miskiewicz J., Krupa K., Strawa E.: Bezpośrednia metoda otrzymywania azotanu cyrkonylu z krzemianu cyrkonu, Przemysł Chemiczny, 95, 4. s.824-827 (2016)
 • Hala B., Turkowska M., Berezecka K., Strawa E.: Metodyka oznaczania zawartości metali szlachetnych w komponentach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Przemysł Chemiczny, 95, 2. s.293-296 (2016)
 • Jaroszek. H., Dydo P.: Ion-exchange membranes in chemical synthesis - a review, Open Chemistry, 14, 1, s.1-19 (2016)
 • Jaroszek. H., Lis A., Dydo P.: Tranport of impurities and water Turing potassium nitrate synthesis by electrodialysis metathesis, Separation and Purification Technology, 158, s.87-93 (2016)
 • Nowak M., Cichy B., Kużdżał E.: Kinetic analysis of the process of melamine pyrophophate syntesis, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 124, 1, s.329-339 (2016)

Publikacje w 2015 roku


 • Stec M., Synowiec P.M.: Analysis of the pressure drop calculation method impact on the accuracy of the experimental results in the Koflo static mixer, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 54, 4, s.201-203 (2015)
 • Synowiec P.M., Stec. M.: Numerical method effect on pressure drop estimation in the Koflo static mixer, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 54, 2, s.48-50 (2015)
 • Łuczkowska D., Cichy B., Nowak M., Paszek A.: Płynne nawozy azotowo-siarkowe odpowiedzią na niedobory siarki w glebie / Liquid nitrogen-sulphur fertillizers - answear on sulphur deficiency in soil, Chemik Nauka - Technika - Rynek, 69, 9, s.557-563 (2015)
 • Małysiak A., Synowiec P.M.: The theoretical analysis of the scale-up possibilities in a DTM crystallizer, Chemical Engineering and Processing, 92, s.61-66 (2015)
 • Łuczkowska D., Walawska B.: Ograniczanie emisji rtęci ze spalania węgla w kotłach fluidalnych za pomocą modyfikowanych sorbentów sodowych, Przemysł Chemiczny, 94, 7, s.1196-1199 (2015)
 • Walawska B., Pajdak A., Zarębska K., Szymanek A.: Oczyszczanie gazów ze spalania paliw stałych z SO2 sorbentami sodowymi, Przemysl Chemiczny, 94, 3, s.382-386 (2015)
 • Sołtysik B.: Rola pełnomocnika w organizacji wg normy ISO 9001:2015, Zarządzanie Jakością, 42, 4, s.23-27 (2015)
 • Adamek M., Legutko M., Stechman M., Bodzek-Kochel M.: Spoiwo siarkowe–materiał wiążący na bazie siarki odzyskiwanej z ropy i gazu 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce–energia–materiały" w [Materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015                              
 • Bodzek-Kochel M., Sołtysik B., Miśkiewicz J.: Bezpośrednia metoda otrzymywania azotanu cyrkonylu z krzemianu cyrkonu, 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce–energia–materiały" w [Materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015                           
 • Bunikowska B., Synowiec P. M., Stechman M., Krupa K., Adamek M., Tomanek G.: Otrzymywanie grubokrystalicznego farmaceutycznego wodorowęglanu sodu do hemodializy, 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce–energia–materiały" w [Materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015
 • Gluzińska J., Łuczkowska D., Walawska B.: Wpływ modyfikacji sorbentu sodowego na skład fazowy popiołu lotnego w procesach suchego oczyszczania gazów odlotowych, 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce–energia–materiały" w [Materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015
 • Jaroszek H., Nowak M.: Ograniczenia w otrzymywaniu kwasu siarkowego metodą elektrodializy, 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce–energia–materiały” w [Materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015
 • Jaroszek H., Nowak M., Pisarska B., Cichy B.: Elektro-elektrodializa jako metoda ograniczenia zrzutu jonów siarczanowych do ścieków, 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce-energia-materiały" w [Materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015
 • Kużdżał E., Łuczkowska D., Cichy B.: Wpływ właściwości morfologicznych na reaktywność fosforytów stosowanych do produkcji kwasu fosforowego, 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce-energia-materiały" w [materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015
 • Kużdżał E., Cichy B., Krztoń H., Kwiecień J.: Odzysk fosforu ze ścieków – wpływ warunków strącania na skład i właściwości precypitatu, 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce-energia-materiały" w [Materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015
 • Nowak M., Jaroszek H., Pisarska B., Cichy B.: Wstępne zatężanie odpadowego roztworu siarczanu sodu metodą nanofiltracji, 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce-energia-materiały" w [Materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015
 • Stechman M., Synowiec P.M., Bunikowska B., Miśkiewicz P., Legutko M., Krupa K.: Odzyskiwanie metali szlachetnych z odpadów elektronicznych,  8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce-energia-materiały" w [Materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015
 • Synowiec P., Mokrosz W., Bunikowska B.: Amoniakalna technologia oczyszczania spalin ze spalania paliw stałych, 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce–energia–materiały" w [Materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015
 • Synowiec P., Bunikowska B.: Industrial crystallization of ammonium sulphate from solution after water ammonia FGD process, 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce–energia–materiały" w [Materiały konferencyjne w formie elektronicznej], Rzeszów, 30.08-4.09.2015
 • Jaroszek H., Dydo P.: The effect of ionic strength on selected properties of Ralex ion-exchange membranes, XXXII. European Membrane Society Summer School 2015 “Integrated and Electromembrane Processes”, w [Materiały konferencyjne, s.24, 2015. ISBN 978-80-904517-3-5], Straz pod Ralskem/Liberec 21-26.06.2015
 • Paszek A., Cichy B., Kużdżał E.: Use of spent mineral substrate for recultivation and fertilization, XIX International Conference Waste Recycling (Recyklace Odpadu XIX), Kraków, 22-23.10.2015, Kraków w [Book of Abstracts Waste Recycling XIX International Conference, 2015, s.24]        
 • Paszek A., Cichy B., Kwiecień J.: Utilization of waste drilling mud, XIX International Conference Waste Recycling (Recyklace Odpadu XIX), Kraków, 22-2.10.2015 w [Book of Abstracts Waste Recycling XIX International Conference, 2015, s.25]      
 • Pilarczyk W., Nowak M.: Kinetics of non-isothermal crystallization of Fe-Co-B-Si-Nb bulk metallic glasses,  12th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS, w [Materiały konferencyjne s.130, 2015, [ISBN 978-83-7784-684-1], Zakopane, 6-10.09.2015
 • Cichy B., Kużdżał E., Nowak M., Kicko-Walczak E., Rymarz G.: Thermal characteristics of modified polyester binders, 12th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS, w [Materiały konferencyjne s.385-386, 2015, [ISBN 978-83-7784-684-1], Zakopane, 6-10.09.2015
 • Nowak M., Cichy B., Kużdżał E.: Kinetics of melamine phosphate thermal decomposition in DSC studies,  12th CONFERENCE ON CALORIMETRY AND THERMAL ANALYSIS, w [Materiały konferencyjne s.125-126, 2015, [ISBN 978-83-7784-684-1], Zakopane, 6-10.09.2015

Publikacje w 2014 roku


 • Cichy B., Kużdżał E.: Obtaining monodisperse melamine phosphate grain by continuous reaction crystallization process, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53, 16 (2014)
 • Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M.: Flue gas desulfurization by mechanically and thermally activated sodium bicarbonate, Polish Journal of Chemical Technology., 16, 3, s.56-62 (2014)
 • Hala B., Turkowska M., Kowalska K.: Dobór metod analitycznych do oceny zawartości substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Przemysł Chemiczny, 93, 9, s.1532-1536 (2014)
 • Nowak M., Gluzińska J., Paszek A., Walawska B., Szymanek A.: Wpływ sposobu przygotowania sodowego sorbentu węglanowego na jego reaktywność, Przemysł Chemiczny, 93, 1, s.85-89 (2014)
 • Kajda-Szcześniak M., Nowak M.: Wpływ dodatku spoiw na rozkład termiczny płyt drewnopochodnych, Przemysł Chemiczny, 91, 1, s.120-122 (2014)
 • Gluzińska J., Paszek A., Rusek P., Turkowska M.: Utylizacja odpadów z wierceń poszukiwawczych gazu łupkowego do rekultywacji terenów zdegradowanych, Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych", s.116-117 (2014)
 • Jaroszek H., Lis A., Dydo P.: Synthesis of potassium nitrate by metathesis-electrodialysis, Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, Monographs of Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences, 119, s.351-361 2014
 • Nowak M., Jaroszek H., Turkowska M.: Conversion of waste sodium sulfate with bipolar membrane electrodialysis, Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, Monographs of Environmental Engineering Committee Polish Academy of Sciences, 119, s.337-349 2014
 • Cichy B., Łuczkowska D., Pysz M., Walawska B.: Ubożenie pierwotnych zasobów fosforu. Badanie reaktywności surowców fosforonośnych, Rozdział 2. „Środowisko i przemysł. Tom 5”, red. G. Schroeder, P. Grzesiak, s.29-55 (2014)
 • Cichy. B., Jaroszek H., Paszek A.: Kadm w nawozach fosforowych; aspekty ekologiczne i ekonomiczne, Chemik Nauka – Technika – Rynek, 68, 10, s.837-842 (2014)
 • Gluzińska J., Paszek A., Rusek P.: Aspekty środowiskowe wykorzystania płynów zwrotnych z pozyskiwania gazu z łupków oraz badania wstępne możliwości zagospodarowania płuczek do rekultywacji terenu, Chemik Nauka - Technika – Rynek, 68, 10, s.843-849 (2014)
 • Synowiec P. M., Bunikowska B.: Projektowanie przemysłowych instalacji do krystalizacji z roztworu na przykładzie technologii siarczanu amonu, Chemik, 68, 3, s.191-193 (2014)
 • Wójcik J., Synowiec P. M.: Nowe rozwiązanie odbioru zawiesiny z krystalizatora fluidalnego, Chemik, 68, 3, s.194-197 (2014)
 • Małysiak A., Synowiec P. M., Wójcik J.: Problemy przenoszenia skali w krystalizatorach z rurą cyrkulacyjną i mieszadłem, Chemik, 68, 3, s.202-204 (2014)
 • Kopryś M., Wójcik J., Synowiec P. M.: Metody usuwania siarkowodoru i ditlenku węgla z gazu ziemnego i łupkowego, Chemik, 68, 3 (2014), s. 211-215 (2014)
 • Cichy B., Nowak M.: Szerokie spektrum możliwości analizy termicznej w badaniach i przemyśle, Chemik, 68, 3, s.216-223 (2014)
 • Legutko M., Tomanek G., Gierak Ł., Kropiwnicki J.: Mikronizacja kluczem do współczesnej farmacji, Chemik, 68, 3, s.224-226, (2014)
 • Sołtysik B., Bodzek-Kochel M.: Elektroda srebrowo-siarczkowa jako alternatywa dla klasycznych metod miareczkowych oznaczania zawartości chlorków w ściekach, Analityka, 1, s.44-48 (2014)

Publikacje w 2013 roku


 • Smolik M., Turkowska M.: Method of low tantalum amounts determination in niobium and its compounds by ICP-OES technique, Talanta, 115, s.184-189 (2013)
 • Jakóbik-Kolon A., Smolik M., Jaroszek H.: The influence of the treatment of Zr(IV) and Hf(IV) sulfate solution on the ion-exchange purifying of zirconium from hafnium on Diphonix® resin, Hydrometallurgy, 40, s.77-81 (2013)
 • Szustakiewicz K., Cichy B., Gazińska M., Pigłowski J.: Comparative study on flame, thermal, and mechanical properties of HDPE/clay nanocomposites with MPP or APP, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 32, 14, s.1005-1017 (2013)
 • Cichy B., Jaroszek H.: Zarządzanie odpadem fosfogipsowym w Polsce i na świecie, Przemysł Chemiczny, 92, 7, s.1336-1340 (2013)
 • Turkowska M., Smolik M.: Metody jonowymienne w rozdzielaniu niobu i tantalu, Przemysł Chemiczny, 92 ,10, s.1950-1953 (2013)
 • Labuzek K., Gorki K., Jaroszek H., Jarzabek K., Gabryel B., Okopien B.: Highly Organized Nanostructures for Brain Drug Delivery-New Hope or Just a Fad?, CNS & Neurological Disorders-Drug Targets, 12, 8, s.1271-1285 (2013)
 • Paszek A., Kużdżał E.: Gospodarka odpadami z przemysłu chemii nieorganicznej – prawo a praktyka, Chemik, 67, 12, s.1239-1242 (2013)
 • Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M.: Usuwanie tlenków azotu z gazowych produktów spalania wodorowęglanem sodu, Chemik, 67,10, s.903-912 (2013)
 • Jaroszek H., Nowak M., Pisarska B.: Procesy elektromembranowe w oczyszczaniu wieloskładnikowego ścieku przemysłowego - koncepcja i badania wstępne, Chemik, 67, 10, s.1011-1018 (2013)
 • Cichy B.: Melamine phosphates as ecologically friendly, halogen free flame retardants in polymer materials, Chemik, 67, 3, s.214-219 (2013)
 • Manzetti S., Gluzińska J., Andersen O.: Determination of degradation rates of PAHs in the environment, Materiały Konferencyjne International Symposium on Polycyclic Aromatic Compounds ISPAC, 8-12.09.2013, Oregon State University, Corvallis, Oregon, USA (2013)
 • Cichy B., Kwiecień J.: Polifosforany w ochronie przeciwpożarowej, Rozdział w monografii recenzowanej Środowisko i Przemysł t. IV (red. G. Schroeder, P. Grzesiak), Cursiva, s.185-205 (2013)
 • Bodzek-Kochel M., Sołtysik B., Bunikowska B., Adamek M.: Hydroliza zasadowa źródłem odzysku poli(tereftalanu etylenu) Przetwórstwo Tworzyw, 2, s.152 (2013)

Publikacje w 2012 roku


 • Cichy B., Kużdżał E.: Kinetic Model of Melamine Phosphate Precipitation, Industrial & Engineering Chemistry Research, 51, s.16531-16536 (2012)
 • Synowiec P., Małysiak A., Wójcik J.: Fluid-dynamics scale-up problems in the DTM crystallizer, Chemical Engineering Science, 58, s.2754-2760 (2012)
 • Łowińska-Kluge A., Kropiwnicki J., Tomanek G.: Aktywacja popiołów lotnych przez mikronizację, Przemysł Chemiczny, 91, 12, s.2320-2326 (2012)
 • Cichy B., Kużdżał E., Rymarz G., Gajlewicz I.: Uniepalniające działanie soli melaminy w kompozycjach kopolimeru etylenu i octanu winylu, Przemysł Chemiczny, 91, 11, s.2257-2261 (2012)
 • Pisarska B., Nowak M.: Elektrochemiczne wydzielanie cynku z roztworów ZnSO4 w procesie ciągłym na nasypowych katodach węglowych, Przemysł Chemiczny, 91, 10, s.2070-2073 (2012)
 • Gibas E., Rymarz G., Cichy B., Kużdżał E., Turkowska M.: Badania wpływu karboksylanów metali przejściowych na przebieg procesu oksydegradacji folii polietylenowej PE-LD, Przemysł Chemiczny, 91, 8, s.1536-1540 (2012)
 • Turek-Szytow J., Ziembińska A., Miksch K., Tekla P., Walawska B., Gluzińska J.: Ocena wpływu zmodyfikowanego nadtlenku wapnia na właściwości gleb trwale zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, Przemysł Chemiczny, 91, 6, s.1209-1213 (2012)
 • Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Szymanek P.: Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu, Przemysł Chemiczny, 91, 5, s.1049-1052 (2012)
 • Pisarska B., Nowak M.: Elektrochemiczne wydzielanie niklu z roztworów NiSO4 w nasypowych katodach węglowych, Przemysł Chemiczny, 91, 2, s.220-223 (2012)
 • Jaroszek H.: Kwas polifosforowy w modyfikacji asfaltów drogowych, Chemik, 66, 12, s.1340-1345 (2012)
 • Walawska B., Szymanek A., Pajdak A., Nowak M., Hala B.: Właściwości sorpcyjne wodorowęglanu sodu, Chemik, 66, 11, s.1169-1176 (2012)
 • Paszek A., Jaroszek H., Tułaj M.: Analiza możliwości wykorzystania odpadowego kwasu akumulatorowego, Chemik, 66, 11, s.1196-1202 (2012)
 • Kużdżał E., Walawska B., Kwiecień J.: Granulacja krzemianów sodu metodą prasowania, Chemik, 66, 5, s.515-524 (2012)
 • Walawska B., Łuczkowska D., Gluzińska J.: Projekt “Bezpieczne Chemikalia – projekt dla województwa śląskiego” jako przykład współpracy nauki, przemysłu i administracji publicznej, Chemik, 66, 3, s.212-214 (2012)
 • Cichy B.: Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny – podsumowanie badań, Chemik, 66, 3, s.215-218 (2012)
 • Walawska B.: Identyfikacja substancji w systemie REACH, Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 9-10, s.26-28 (2012) 

Publikacje w 2011 roku


 • Folek S., Walawska B., Wilczek B., Miśkiewicz J.: Use of phosphogypsum in road construction, Polish Journal of Chemical Technology, 13, 2, s.18-22 (2011)
 • Pisarska B., Nowak M.: Elektrochemiczne wielostopniowe wydzielanie miedzi z roztworów CuSO4 na przepływowych katodach węglowych, Przemysł Chemiczny, 90, 12, s.2157-2162 (2011)
 • Grzesiak P., Grobela M., Motała R., Łukaszczyk J., Schroeder G., Cichy B.: Strategia postępowania z odpadami powstającymi przy produkcji kwasu siarkowego, Przemysł Chemiczny, 8, s.1000-1004 (2011)
 • Cichy B., Stechman M., Nowak M., Kużdżał E., Turkowska M.: Bezhalogenowe retardanty palenia o strukturze nano i mikro, Przemysł Chemiczny, 90, 5, s.714-719 (2011)
 • Gluzińska J., Kwiecień J., Sienkiewicz-Cholewa U.: Składniki nawozowe w strumieniu osadów ściekowych po fermentacji metanowej, Przemysł Chemiczny, 90, 5, s.764-768 (2011)
 • Cichy B., Kużdżał E., Skulimowski A., Pukocz P.: A prospective study of inorganicwaste from polish chemical industry, Czasopismo Techniczne – Chemia Politechniki Krakowskiej, 108, 8, 1-Ch, s.31-42 (2011)
 • Walawska B., Szymanek A., Szymanek P., Markiewicz D.: Jednoczesne odsiarczanie i odazotowanie spalin bikarbonatem sodu, Chemik, 65, 10, s.1177-1180 (2011)
 • Zwoździak J., Walawska B.: Psychologia pozytywna w zarządzaniu środowiskiem i jej znaczenie w różnych obszarach funkcjonowania, Chemik, 65, 9, s.176-178 (2011)
 • Kozik A., Hutnik N., Matynia A., Gluzińska J., Piotrowski K.: Odzyskiwanie jonów fosforanowych(V) z roztworów odpadowych zawierających zanieczyszczenia organiczne, Chemik, 65, 7, s.675-686 (2011)
 • Walawska B., Łuczkowska D., Gluzińska J.: Bezpieczne chemikalia – projekt dla województwa śląskiego – przykład współpracy naukowców z przedsiębiorcami w regionie śląskim, Chemik, 65, 3, s.171-174 (2011)
 • Gluzińska J., Kwiecień J.: Sewage sludge treatment focused on useful compounds recovery – “Urban Environment” – Proceedings of the 10th Urban Environment Symposium, Series; Alliance for Global Sustainability Bookseries, 19, Edit. Springer (2012), s.439-452, ISBN 978-94-007-2539-3  

Publikacje w 2010 roku


 • Plewik R., Synowiec P., Wójcik J.: CFD technique as a tool for recognition of two phase flow in the DTM and fluidized bed crystallizer, Chemical Engineering Research & Design, 88, 9, s.1194-1199 (2010)
 • Synowiec P., Bunikowska B., Respondek A., Tyński P.*: New technology of vacuum trioxane crystallization from water solutions, Chemical Engineering Research & Design, 88, 9, s.1284-1289 (2010)
 • Cichy B., Kwiecień J., Piątkowska M., Kużdżał E., Gibas E., Rymarz G.: Polyolefin oxo-degradation accelerators – a new trend to promote environmental protection, Polish Journal of Chemical Technology, 12, 4, s.44-52 (2010)
 • Pisarska B., Nowak M.: Wastefree purification method for potassium brine used in industrial electrochemical processes, Polish Journal of Chemical Technology, 12, 2, s.4-8 (2010)
 • Cichy B., Skulimowski A. M.: Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego w Polsce, Przemysł Chemiczny, 89, 10, s.1319-1323 (2010)
 • Cichy B., Folek S., Hoffmann J., Nowak M.: Opis procesu przemian termicznych ortofosforanów w wielofosforany, Przemysł Chemiczny, 89, 8, s.1077-1081 (2010)
 • Schroeder G., Cichy B.: Nowe wyzwania dla przemysłu chemii nieorganicznej, Chemik, 64, 12, s.838-840 (2010)
 • Paszek A., Kużdżał E.: Problem odpadów nieorganicznych w Polsce – stan aktualny, Chemik, 64, 10, s.17/669-20/672 (2010)
 • Skulimowski A. M. J., Cichy B.: Znaczenie wiedzy eksperckiej w badaniach perspektyw wpływu na środowisko strumieni odpadów nieorganicznych do roku 2030, Chemik, 64, 10, s.23/675-28/680 (2010)
 • Walawska B., Szymanek A., Skowron K.: Wodorowęglan sodu w procesach suchego oczyszczania gazów odlotowych, Chemik, 64, 10, s.30/682-33/685 (2010)
 • Kużdżał E.: Osady denne jako sorbenty do oczyszczania wody, Chemik, 64, 10, s.43/695-46/699 (2010)
 • Piątkowska M.: Możliwości analityczne generowania lotnych wodorków w technice optycznej spektrometrii emisyjnej (HG-ICP-OES). Część 1. Podstawy teoretyczne procesu, Chemik, 64, 4, s.294-301 (2010)
 • Piątkowska M.: Możliwości analityczne generowania lotnych wodorków w technice optycznej spektrometrii emisyjnej (HG-ICP-OES). Część 2. Oznaczanie arsenu w materiałach glinokrzemianowych, Chemik, 64, 4, s.376-390 (2010)
 • Cichy B., Folek S.: Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny założenia projektu, Chemik, 64, 3, s.138-143 (2010)
 • Zwoździak J., Walawska B., Cichy B.: Nowe wyzwania dla odpadów przemysłowych w Unii Europejskiej, Chemik, 64, 3, s.148-151 (2010)
 • Gluzińska J., Legutko M.: Zastosowanie bentonitów w technologii oczyszczania ścieków komunalnych, Gaz Woda i Technika Sanitarna, 1, s.35-37 (2010)
 • Cichy B.: Priorytet: minimalizowanie i przetwarzanie, Chemia Przemysłowa, 5, s.48-51 (2010)

Publikacje w 2009 roku


 • Cichy B., Folek S., Krzton H.: Food Multiphosphates Preparation and properties, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 57, 3, s.944-950 (2009)
 • Pisarska B., Nowak M.: Zmodyfikowany sposób oczyszczania solanki do produkcji chloru i chloranu(V) sodu, Przemysł Chemiczny, 88, 12, s.1359 (2009)
 • Miksch K., Walawska B., Turek-Szutow J., Gluzińska J.: Wykorzystanie nadtlenku wapnia do poprawy biodegradacji produktów naftowych, zanieczyszczających środowisko przyrodnicze, Przemysł Chemiczny, 88, 5, s.520-524 (2009)
 • Gluzińska J.: Komunalne osady ściekowe – surowiec z odpadu, Chemik, 67, 10, s.360-363 (2009)
 • Zwoździak J., Szymanek A., Walawska B.: Uboczne produkty spalania – surowce niedocenione, Chemik, 67, 3, s.100-105 (2009)
 • Sołtysik B.: Potencjometryczna metoda oznaczania niskiej zawartości chlorków w matrycach glinokrzemianowych, Analityka, 2, s.6-10 (2009)
 • Nawrat G., Simka W., Maciej A., Nieużyła Ł., Orłowska (Adamek) M.: Powłoki antykorozyjne alternatywne dla powłok kadmowych, Ochrona przed Korozją, 4-5 (2009) 

Publikacje w 2008 roku


 • Pisarska B.: Transport of co-ions across ion exchange membranes in electrodialytic metathesis MgSO4 + 2KCl → K2SO4 + MgCl2, Desalination, 230, 1-3, 30, s.298-304 (2008)
 • Plewik R., Synowiec P., Wójcik J.: Two-phase CFD simulation of the monodyspersed suspension hydraulic behaviour in the tank apparatus from a circulatory pipe, Polish Journal of Chemical Technology, 10, 1, s.22-27 (2008)
 • Cichy B., Folek S., Makała H.: Otrzymywanie i zastosowanie polifosforanów potasu, Przemysł Chemiczny, 87, 11, s.1131-1136 (2008)
 • Walawska B., Cichy B.: Rejestracja wstępna – czy wiesz co rejestrować?, Chemik, 61, 11, s.585 (2008)
 • Kużdżał E.: Otrzymywania sorbentów do oznaczania niewielkich stężeń rtęci metodą gold-trap, Chemik, 61, 11, s.632-636 (2008)
 • Synowiec P.: Czy problematyka krystalizacji przemysłowej może liczyć na zainteresowanie w Polsce?, Chemik, 61, 10, s.491-493 (2008)
 • Synowiec P., Bunikowska B., Szarlik S., Sołtysik B.: Kwas adypinowy - nowe wyzwanie, Chemik, 61, 10, s.502-504 (2008)
 • Hutnik N., Piotrowski K., Gluzińska J., Wierzbowska B., Matynia A.: Wpływ jonów glinu na jakość kryształów struwitu wydzielanego w sposób ciągły z roztworów rozcieńczonych, Chemik, 61, 10, s.505-508 (2008)
 • Plewik R., Synowiec P., Wójcik J.: Przepływ zawiesiny w krystalizatorach z klasyfikacją i bez klasyfikacji hydraulicznej, Chemik, 61, 10, s.520-522 (2008)
 • Synowiec P., Bunikowska B., Respondek A., Tyński P., Szczypiński W., Kozioł W., Gruszczyński M.: Krystalizacja próżniowa trioksanu w skali półtechnicznej, Chemik, 61, 10, s.533-535 (2008)
 • Pisarska B., Cichy B.: Instytut i region – szanse i możliwości. Doświadczenia Instytutu Chemii Nieorganicznej w realizacji projektów finansowanych z regionalnych funduszy strukturalnych, Chemik, 61, 3, s.109-112 (2008)
 • Walawska B., Cichy B., Stechman M.: Identyfikacja substancji chemicznej do celów rejestracji w REACH, Chemik, 61, 3, s.129-131 (2008)
 • Zwoździak J., Walawska B.: Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń, Chemik, 6, 3, s.146-149 (2008)
 • Synowiec P., Bunikowska B., Respondek A., Tyński P.: Industrial Vacuum Trioxane Crystallization as an Alternative for Surface Cooling Solution, Proceedings of 17th International Symposium on Industrial Crystallization, Maastricht, Holland, September 2008
 • Plewik R., Synowiec P., Wójcik J.: CFD technique as a tool for recognition of two-phase flow in the DTM and fluidised bed crystallizer, Proceedings of 17th International Symposium on Industrial Crystallization, Maastricht, Holland, September 2008
 • Pilarczyk W., Nowosielski R., Nowak M., Kciuk M.: The structural changes of Al-Ti-Fe alloy during mechanical alloying process, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 29, s.131-138 (2008)
 • Makała H., Olkiewicz M., Cichy B., Folek S., Kern-Jędrychowski J., Moch P.: Tekstura blokowych przetworów z mięsa drobiowego z dodatkiem preparatów fosforanowych, Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 46/2, s.91-106 (2008)
 • Kużdżał E., Cichy B.: Ocena możliwości zagospodarowania osadów dennych rzek terenów uprzemysłowionych na przykładzie rzeki Kłodnicy, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 42, 6, s.167-174 (2008)
 • Gluzińska J.: Gospodarowanie związkami fosforu w oczyszczalniach ścieków, Kwas siarkowy – nowe możliwości, Wydawnictwo IOR Poznań (ISBN 978-83-89867-30-84), s.101–108 2008
 • Łuczkowska D., Walawska B.: Pomoc śląskim firmom we wdrażaniu prawa Unii Europejskiej z obszaru ochrony środowiska – rola Śląskiego Punktu Konsultacyjnego przy Instytucie Chemii nieorganicznej, Chemik, 61, 1, s.37-40 (2008)

Publikacje w 2007 roku


 • Sołtysik B.: A quick method to determine the content of sulfates in silicic and aluminosilicate fillers, Polish Journal of Chemical Technology, 9, 1, s.33-35 (2007)
 • Paszek A.: Studies on the treatment of heavy metal-containing waste slurries, Polish Journal of Chemical Technology, 9, 2, s.81-82 (2007)
 • Gluzińska J., Legutko M.: The influence of fluorine on municipal sewage biological treatment, Polish Journal of Chemical Technology, 9, 4, s.528-555 (2007)
 • Walawska B., Gluzińska J., Miksch K., Turek-Szytow J.: Solid inorganic peroxy compounds in environmental protection, Polish Journal of Chemical Technology, 9, 3, s.68-72 (2007)
 • Cichy B., Folek S., Makała H.: Potassium multiphosphates for food processing, Polish Journal of Chemical Technology, 9, 3, s.86-90 (2007)
 • Pisarska B., Dylewski R.: Rola transportu współjonów przez membrany jonitowe w kształtowaniu czystości roztworów w procesie elektrodializy z podwójną wymianą Na2SO4 + 2KCl K2SO4 + 2NaCl, Przemysł Chemiczny, 86, 7, s.627-630 (2007)
 • Walawska B., Zwożdziak J.: Ratunek dla środowiska, Chemik, 60, 3, s.175-178 (2007)
 • Pisarska B.: Procesy membranowe. Badania dla potrzeby przemysłu i ochrony środowiska, Chemik, 60, 10, s.465-470 (2007)
 • Cichy B.: System REACH - Informacje przekazywane w łańcuchu dostaw, Chemik, 60, 10, s.471-474 (2007)
 • Stechman M.: Otrzymywanie cynkowego aktywatora wulkanizacji siarkowej, Chemik, 60, 10, s.475-478 (2007)
 • Bunikowska B., Synowiec P.: Siarczan potasu dla potrzeb agronomii z wytwórni biopaliw, Chemik, 60, 10, s.479-484 (2007)
 • Gluzińska J., Legutko M.: Wpływ fluoru na biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych, Chemik, 60, 10, s.485-487 (2007)
 • Paszek A.: Badania nad utylizacją szlamu zawierającego metale ciężkie, Chemik, 60, 10, s.488-490 (2007)
 • Legutko M., Piątkowska M., Stechman M.: Zastosowanie aktywowanego bentonitu do usuwania metali ciężkich ze ścieków i wód odpadowych, Chemik, 60, 10, s.491-495 (2007)
 • Walawska B.: Nadtlenek wodoru i jego związki w pracach Instytutu Chemii Nieorganicznej, Chemik, 60, 10, s.496-499 (2007)
 • Makała H., Cichy B.: Fosforany w żywności, Przemysł Spożywczy, 51, 12, s.18-22 (2007)
 • Cichy B., Makała H.: Fosforany dla przetwórstwa mięsnego. Cz. II, Magazyn Przemysłu Mięsnego, 12, s.18-20 (2007)
 • Cichy B., Makała H.: Fosforany dla przetwórstwa mięsnego. Cz. I, Magazyn Przemysłu Mięsnego, 11, s.26-29 (2007)
 • Makała H., Cichy B.: Fosforany w przetwórstwie mięsa, Gospodarka Mięsna, 2, s.6-9 (2007)
 • Dobrzański Z., Opaliński S., Korczyński M., Walawska B., Trziszka T., Trafankowska M.: Efect of calcium peroxide on the performance, egg quality as well as calcium and phosphorus concentrations In the blond serum of laying hens, Polish Journal of food and nutrition sciences, 57, 4 (A), s.104-111 (2007)
 • Piotrowski K., Musioł M., Bechtold Z., Matynia A.: Power number characteristics of a three-paddle helicoidal agitator in a DTM-type crystallizer for various mixed systems, Conference of Slovak Society of Chemical Engineering] Editors: J. Markos and V. Stefuca, ISBN 978-80-227-2640-5, s.268-1 (2007)
 • Cichy B., Folek S., Makala H.: Potassium phosphates in meat processing, Chemistry for Agriculture vol.8 “Chemicals in Agriculture and Environment”, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade, Praga – Brussels 2007, ISBN 978-80-254-1047-9
 • Turek-Szytow J., Miksch K., Ptak B., Walawska B., Gluzińska J.: Efect of calcium peroxide (CaO2) on plant growth and physical and chemical properties of soil, Chemistry for Agriculture vol.8 “Chemicals in Agriculture and Environment”, s. Wydawnictwo Czech-Pol-Trade Praga – Brussels 2007, ISBN 978-80-254-1047-9
 • Makała H., Cichy B., Folek S., Kern-Jędrychowski J., Olkiewicz M.: Ocena składu mieszanek fosforanowych w kształtowaniu jakości modelowych drobno rozdrobnionych wyrobów, Materiały Konferencyjne Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka - Praktyce”, Warszawa, maj 2007
 • Kalski A., Bronisławski P., Cichy B., Deloff-Białek A., Gendek T., Godala M., Piątkowska M., Walawska B.: System REACH w praktyce (praca zbiorowa - rozdział 6), „Poradnik producenta, importera i użytkownika substancji i preparatów chemicznych, ISBN 978-83-7537-048-5, Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. (książka) 2007
 • Gluzińska J., Hoffmann J.: Wastewater purification and phosphorus compounds recovery through struvite precipitation, A sustainable Supply of Minerals for Europe-From waste to Resources, Wydawnictwo KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR Wrocław, ISBN 83-922065-6-8, s.101-106 2007
 • Ptak B., Miksch B., Turek-Szytow J., Walawska B., Gluzińska J.: Ekotoksykologiczne skutki stosowania nadtlenku wapnia w bioremediacji gleb skażonych związkami ropopochodnymi, Materiały konferencyjne I Krajowej Konferencji Naukowej: „Ekotoksykologia w ochronie środowiska glebowego i wodnego”, Puławy, 14–16.10.2007, s.134-137 2007
 • Ptak B., Miksch B., Walawska B., Gluzińska J., Turek-Szytow J.: Zastosowanie nadtlenku wapnia w bioremediacji gleb zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi, Materiały Konferencyjne XIV Ogólnopolskiego Seminarium Studentów i Doktorantów: Biotechnologia środowiskowa, Wisła, 7-9.12.2007

Publikacje w 2006 roku


 • Cichy B.: Composition-dependent fluid fertilizer crystallization temperature, Polish Journal of Chemical Technology, 8, 3, s.12-24 (2006)
 • Paszek A.: Research on the utilization of the waste zinc sludge, Polish Journal of Chemical Technology, 8, 3, s.156-157 (2006)
 • Synowiec P., Bunikowska B., Respondek A., Szczypiński W., Gruszczyński M.: New technology of vacuum trioxane crystallization from water solutions, Polish Journal of Chemical Technology, 8, 2, s.70-72 (2006)
 • Pisarska B.: Badania elektrodializy z podwójną wymianą w procesie Na2SO4 + 2KCl K2SO4 + 2NaCl, Przemysł Chemiczny, 85, 11, s.1500-1504 (2006)
 • Walawska B., Gluzińska J.: Nadtlenek wapnia jako źródło tlenu aktywnego, Przemysł Chemiczny, 85, 8-9, s.877-879 (2006)
 • Cichy B., Folek S.: Nawozy płynne z polifosforanami amonu, Chemik, 59, 1, s.19-24 (2006)
 • Pisarska B.: Komentarz, Chemik, 49, 3, s.135 (2006)
 • Cichy B., Folek S.: Śląskie Centrum Informacji Chemicznej - nowa inicjatywa Instytutu Chemii Nieorganicznej dla firm województwa śląskiego, Chemik, 49, 3, s.136-138 (2006)
 • Musioł M., Łuczkowska D.: Śląski Punkt Konsultacyjny po roku działalności, Chemik, 49, 3, s.139-142 (2006)
 • Zwoździak J., Walawska B.: Metody oceny jakości środowiska, Chemik, 49, 3, s. 146-149 (2006)
 • Gmerek T., Synowiec P., Bigda J.: Wpływ wybranych parametrów geometrycznych mieszalnika na czas makro mieszania, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 45, 4, s.11-15 (2006)
 • Cichy B., Kwiecień J., Kwiatkowski L.: Ochrona obiektów przed oblodzeniem, Ochrona przed Korozją, 49, 11, s.371-373 (2006)
 • Rokita J., Folek S., Miśkiewicz J.: Wykorzystanie gęstych zawiesin na bazie popiołów lotnych do wykonania pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych, Materiały Konferencyjne Hydrotechnika VIII'2006, Ustroń 9-11 maja 2006 r., (2006)
 • Walawska B., Gluzińska J.: Calcium peroxide - properties and application for protection of the environment, Chemistry for Agriculture, vol.7 “Chemistry and biochemistry in the agricultural production, environmental protection, human and animal health”, s.17-21, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade, Praha 2006, ISBN 80-239-7759-8
 • Grzebisz W., Cichy B.: Plant drops fertilization with phosphorous. A system integrating polyphosphate-based fertilizers, Chemistry for Agriculture, vol.7 “Chemistry and biochemistry in the agricultural production, environmental protection, human and animal health”, s. 283-292, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade, Praha 2006, ISBN 80-239-7759-8
 • Pisarska B.: Investigation of the feasibility of applying electrodialysis to carry into effect metathesis reaction MgSO4 + 2KCl K2SO4 + MgCl2, Chemistry for Agriculture, vol.7 “Chemistry and biochemistry in the agricultural production, environmental protection, human and animal health”, s.430-439, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade Praha 2006, ISBN 80-239-7759-8
 • Walawska B., Gluzińska J.: Effect of H2O2 concentration on the efficiency of calcium peroxide obtaining, Chemistry for Agriculture, vol.7 “Chemistry and biochemistry in the agricultural production, environmental protection, human and animal health”, s. 804-808, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade, Praha 2006, ISBN 80-239-7759-8
 • Pisarska B.: Research into double replacement MgSO4 + 2KCl K2SO4 + MgCl2 as electrodialysis reaction, VI Konferencja Naukowa - Membrany I Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska - Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 36, s.229-238, ISBN 83-89293-31-5 2006
 • Gluzińska J., Hoffmann J.: Wpływ obecności fluoru na skuteczność oczyszczania ścieków komunalnych w strefie beztlenowej, „Na pograniczu chemii i biologii”, T.XVI , ISBN 83-232-1730-0 Wyd. UAM, Poznań, s.177-184 2006
 • Makała H., Moch P., Olkiewicz M., Cichy B.: Ocena przydatności mieszanki fosforanowej o nowym składzie w produkcji wędzonki, Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 42/43 (2005)
 • Piątkowska M., Legutko M.: Zastosowanie glinokrzemianów warstwowych do usuwania metali ciężkich ze ścieków i wód, Materiały V Kongresu Technologii Chemicznej „TeChem5”, s.171 (2006)
 • Paszek A.: Badania nad utylizacją odpadowego szlamu cynkowego, Materiały V Kongresu Technologii Chemicznej „TeChem5”, s.188 (2006)
 • Stechman M.: Otrzymywanie nano tlenku cynku na nośniku mineralnym, Materiały V Kongresu Technologii Chemicznej „TeChem5”, s.220 (2006)
 • Sołtysik B.: Szybka metoda oznaczania siarczanów w napełniaczach krzemionkowych oraz glinokrzemianach, Materiały V Kongresu Technologii Chemicznej „TeChem5”, s.254 (2006)
 • Walawska B.: Calcium peroxide – properties, Chemistry for Agriculture, 7 (2006)

Publikacje w 2005 roku


 • Synowiec P., Bunikowska B.: Application of Crystallization with Chemical Reaction in the Process of Waste Purifying in the Evaporative Sodium Chloride Production, Industrial & Engineering Chemistry Research, 44, s.2273-2280 (2005)
 • Cichy B., Folek S.: Utilisation of complexing abilities of polyphosphates in liquid fertilizers, based on the example of fertilizers type NP and NPK with zinc, Industrial & Engineering Chemistry Research, 44, s.4513-4517 (2005)
 • Cichy B.: Multicomponent Fluid Fertilizers Containing Polyphosphates, Journal of Polimers and the Environment, 114, s.19-26 (2005)
 • Różycka D., Grobelny M.: Usuwanie fluoru z rozcieńczonych ścieków przy użyciu jonitów, Przemysł Chemiczny, 84, 7, s.520-528 (2005)
 • Bunikowska B., Synowiec.P.: Utylizacja solanki odpadowej z warzelni soli, Przemysł Chemiczny, 84, 4, s.36-40 (2005)
 • Górecki H., Cichy B.: Zdolności kompleksujące polifosforanów względem mikroelementów, Przemysł Chemiczny, 84, 4, s.236-241 (2005)
 • Stechman M.: Otrzymywanie nano tlenku cynku na nośniku mineralnym, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „ELASTOMERY’2005” Warszawa 20-21.10. 2005 (2005)
 • Gluzińska J., Kwiecień J.: Fosforowe surowce wtórne w przemyśle i rolnictwie Monografia „Obieg pierwiastków w przyrodzie” T. III, s.794-798 Dział Wydawnictw Instytutu Ochrony Środowiska, Warszawa 2005, ISBN 83-60312-05-2
 • Gluzińska J., Hoffman J.: Usuwanie i odzysk związków fosforu ze ścieków w myśl zrównoważonego rozwoju, Odzysk odpadów – technologie i możliwości, Wydawnictwo IGSMiE PAN, s.79-87, Kraków, 2005, ISBN 83-89174-78-2
 • Walawska B., Hoffman J.: Identification of process occurring during thermal conversions of UNPK fertilizers, Chemistry or Agriculture, vol.6 “Development in production and use of new agrochemical’s”, s.26-30, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade, Praha 2005, ISBN 80-239-5360-5
 • Grzebisz W., Cichy B., Biber M.: Polyphosphate fertilizers – a new concept of crops fertilization with phosphorus, Chemistry or Agriculture, vol.6 “Development in production and use of new agrochemical’s”, s.46-53, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade, Praha 2005, ISBN 80-239-5360-5
 • Gluzińska J., Hoffmann J., Kwiecień J.: Precipitated struvite as the source of phosphorus for plants, Chemistry for Agriculture, vol.6 “Development in production and use of new agrochemicals”, s.670-675, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade, Praha 2005, ISBN 80-239-5360-5
 • Pawelczyk A., Trefler B.: Legislative and economical aspects of utilization of asbestos and asbestos containing materials, Chemistry for Agriculture, vol.6 “Development in production and use of new agrochemicals”, s.720-726, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade, Praha 2005, ISBN 80-239-5360-5
 • Stechman M., Legutko M.: Fluorine gases utilization in cryolite technology as a method of mineral fertilizers „clean” production, Chemistry or Agriculture, vol.6 “Development in production and use of new agrochemical’s”, s.727-731, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade, Praha 2005, ISBN 80-239-5360-5
 • Pisarska B.: Investigations of electrodialytic metathiesis Na2SO4 + 2KCl K2SO4 + 2NaCl, Chemistry or Agriculture, vol.6 “Development in production and use of new agrochemical’s”, s.945-956, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade, Praha 2005, ISBN 80-239-5360-5
 • Rokita J., Cichy B.: The corrosion processes in carbon steel in fluid fertilizer environment, Chemistry for Agriculture, vol.6 “Development in production and use of new agrochemicals”, s.670-675, Wydawnictwo Czech-Pol-Trade, Praha 2005, ISBN 80-239-5360-5
 • Synowiec P. M., Bunikowska B., Respondek A.: New Technology of Vacuum Trioxane Crystallization, VDI Berichte, s.867-871 (2005)
 • Synowiec P., Bigda J., Wójcik J.: CFD Technique as a Tool for Recognition of Turbulent Field in the DTM Crystallizer, VDI Berichte, s.873-878 (2005)
 • Wójcik J., Synowiec P., Opaczyńska K., Mohnes H. Al.-Rashed: Modelling of crystal attrition, VDI Berichte, s.331-335 (2005)
 • Cichy B.: Multicomponent Fluid Fertilizers Containing Polyphosphates, J. Pol. Env., 114, s.19-26 (2005)
 • Cichy B., Folek S., Makała H.: Fosforany spożywcze – metody produkcji i kierunki zastosowania, Chemik, 58, 7-8, s.428-432 (2005)
 • Bigda J., Synowiec P.: Wykorzystanie pakietu CFD w projektowaniu mieszalników, Chemik, 58, 6, s.272-274 (2005)
 • Pisarska B.: Komentarz, Chemik, 58, 3, s.95-96 (2005)
 • Zwoździak J., Walawska B.: Dyrektywa UE 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, Chemik, 58, 3, s.103-106 (2005)
 • Musioł M., Cichy B., Łuczkowska D.: Śląski punkt konsultacyjny firm branży chemicznej, Chemik, 58, 3, s.111-115 (2005)
 • Walawska B., Cichy B., Stechman M.: Przewodnik metodyczny BAT dla wielkotonażowych chemikaliów nieorganicznych, Chemik, 58, 3, s.115-118 (2005)
 • Pisarska B., Dylewski R.: Analysis of Preparation Conditions of H2SO4 and NaOH from Sodium Sulfate Solutions by Electrodialysis, Zhurnal Prikladnoi Khimii, 78, 8, s.1288-1294 (2005)
 • Gluzińska J., Hoffmann J.: Wpływ pH oraz stężenia jonów fluorkowych na jakość produktu reakcji strącania fosforanów ze ścieków, III Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Wydziałów Chemicznych „Na pograniczu chemii i biologii”, Krasiczyn-Lwów, 2005, Na pograniczu chemii i biologii, tom XIII, Wydawnictwo UAM, Poznań s.271-276, 2005, ISBN 83-232-1625-8
 • Folek S., Rokita J., Miśkiewicz J., Wencewicz J.: Wykorzystanie popiołów lotnych do tworzenia przesłon przeciwfiltracyjnych dla wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża, Gospodarka Wodna, 11, s.456-460 (2005)
 • Srogi K.: Oznaczenie zawartości kadmu i ołowiu we włosach osób pochodzących z rejonu Śląska, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 38, 1, s.67-74 (2005)
 • Srogi K.: Poziomy Cd, Pb i Cu w glebie i w surowcach zielarskich, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 38, 2, s.183-194 (2005)
 • Srogi K.: Określenie zawartości cynku i miedzi we włosach jako próba oceny zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego miasta Gliwic, Roczniki PZH, 56, 2, s.189-198 (2005)
 • Makała H., Moch M., Olkiewicz M., Cichy B.: Badania nad zastosowaniem mieszanki fosforanowej o nowym składzie w przetwórstwie wędzonki, Materiały Seminarium „Postęp w Technologii Mięsa - Nauka Praktyce”, maj 2005
 • Folek S., Miśkiewicz J., Rokita J.: Gęste zawiesiny popiołowo-wodne jako tworzywo do wykonywania pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych, Materiały Konferencyjne X Konferencji Technicznej Kontroli Zapór, Polana-Zgorzelisko 9-11.05.05.2005, s.99-110