7 Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych

W Warszawie, w dniach 17-18 listopada 2016 r. odbyło się 7 Europejskie Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych, którego organizatorem był Instytut Lotnictwa. Jest to jedyne w Europie spotkanie dotyczące marketingu nauki i badań. Pracownicy Oddziału „IChN” mieli okazję wymiany doświadczeń, uczestnicząc w sesjach tematycznych, praktycznych warsztatach oraz sesji plakatowej, prezentując poster:
M. Pysz, B. Sołtysik: “Marketing activities in the area of micronization services”.