XLI Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne ?Chemistry for Agriculture?

W XLI edycji Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Technicznego „Chemistry for Agriculture” uczestniczyli przedstawiciele nauki i przemysłu z dziedzin chemii, biologii środowiska, technologii i biotechnologii. Nadrzędnym celem wydarzenia było umożliwienie wymiany doświadczeń, zaprezentowania wyników badań oraz dobrych praktyk, jak również zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką a przemysłem.
Pracownicy instytutu mieli możliwość przedstawienia wyników własnych badań w postaci referatów:
B. Walawska, W. Mikołajczak, D. Żórawski, Ł. Kiedzik: "Wpływ pH na morfologię węglanu wapnia strącanego ze strumieni odpadowych z procesu Solvaya";
Sz. Dulik: "Syntezy chemiczne z udziałem dwutlenku siarki z gazów odlotowych"
oraz posterów:
H. Jaroszek, W. Mikołajczak: „Możliwości wykorzystania procesów elektromembranowych w syntezie i ochronie środowiska”;
J. Gluzińska, P. Rusek, K. Borowik, A. Paszek: „Zagospodarowanie urobku i płuczki wiertniczej na cele rolnicze”.
Seminarium odbyło się w dniach 27-30 listopada 2016 r. w Karpaczu.