Certyfikat GMP dla Oddziału "IChN" jako wytwórcy substancji czynnych

20 kwietnia 2016 Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach otrzymał certyfikat GMP wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
INS Oddział "IChN" w Gliwicach jest wytwórcą substancji aktywnych farmaceutycznych. Na podstawie inspekcji przeprowadzonej w Oddziale "IChN" stwierdzono, że nasze Laboratorium Mikronizacji spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania, zawarte w Dyrektywie 2003/94/EC, Dyrektywie 91/412/EEC i Art. 47 Dyrektywy 2001/83/EC dotyczącym Wymagań GMP dla substancji czynnych.
Nasz numer certyfikatu: GIF-IW-400/0466_01_01/04/103/16 (EudraGMPD).