III Międzynarodowy Kongres: Water Waste and Energy Management, który odbył się w Rzymie

W dniach 18-20 lipca 2016 r. w Rzymie odbył się III Międzynarodowy Kongres: Water Waste and Energy Management. Podczas kongresu omawiano m. in. zagadnienia dotyczące polityki wodnej, a w tym: efektywnego wykorzystania wody, oczyszczania ścieków, bezpieczeństwa i jakości wód podziemnych oraz gospodarki odpadami komunalnymi, zarządzania odpadami niebezpiecznymi, przetwarzania odpadów na energię, a ponadto odnawialnych źródeł energii czy zarządzania projektami energetycznymi. Zaprezentowano natępujące postery:

B. Cichy, E. Kużdżał: Elimination of phosphorous and organic contamination from industrial wastewater,
B. Cichy, H. Jaroszek, W. Mikołajczak, M. Nowak, B. Pisarska: Application of nanofiltration for concentration of waste inorganic salts solutions,
J. Gluzińska, P. Rusek, K. Borowik, A. Paszek: Spent drilling fluids utilization in soil fertility enrichment composition.