Międzynarodowa konferencja PERMEA&MELPRO 2016

W dniach 15-19 maja 2016 r. pracownicy Oddziału wzięli udział w międzynarodowej konferencji PERMEA&MELPRO 2016 (Membrane Science and Technology Conference of Visegrád Countries and Membrane and Electromembrane Processes Conference), która odbyła się w Pradze. Eksperci z wielu krajów mieli okazję wymienić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie elektromembran oraz procesów zintegrowanych, co skutkowało pojawieniem się nowych pomysłów oraz możliwością podjęcia współpracy.
Zaprezentowano poster pt. “ Electro - electrodialysis for convertion of waste salt from cyclohexanone production” autorstwa: H. Jaroszek, W. Mikołajczak, M. Nowak, B. Pisarska, P. Markowicz, H. Stopa, M. Gruszka.