Udział w XVI Międzynarodowej Konferencji: Aachener Membran Kolloquium

W dniach 2-3 listopada 2016 r. pracownicy Oddziału uczestniczyli w jednej z wiodących międzynarodowych konferencji dotyczących przemysłowych zastosowań technologii membranowej - 16th Aachener Membran Kolloquium (AMK). Celem wydarzenia była interdyscyplinarna wymiana wiedzy uczestników z różnych środowisk na temat innowacji membranowych.
Pracownicy Oddziału zaprezentowali wyniki swoich badań w sesji plakatowej:
H. Jaroszek, P. Dydo: The effect of membrane type on limiting current density during synthesis of KNO3 by electrodialysis-metathesis;
W. Mikołajczak, H. Jaroszek, M. Nowak, B. Pisarska: The effect of pressure and concentration on nanofiltration membrane performance in sodium sulfate concentration from industrial wastewater.