XI Konferencja Naukowa ?Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska?

W dniach 15-18 czerwca 2016 pracownicy Oddziału “IChN” wzięli udział w XI Konferencji Naukowej: „Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska”, która odbyła się w Zakopanem. Przedmiotem obrad były m. in. zagadnienia: wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod katem zastosowań w ochronie środowiska, modelowanie procesów membranowych, odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych, membranowe procesy hybrydowe, perwaporacja, destylacja membranowa, separacja gazów, ogniwa paliwowe, reaktory membranowe, wykorzystanie membran w biotechnologii oraz membrany w monitoringu środowiska. Zaprezentowano następujące postery:
H. Jaroszek, M. Nowak, W. Mikołajczak, B. Pisarska: Comparision of anion-exchange membranes in electrodialytic production of sulfuric acid;
M. Nowak, W. Mikołajczak, H. Jaroszek, B. Pisarska: Transport properties of nanofiltration membranes in concentration of waste sodium sulfate;
H. Jaroszek, P. Dydo: Diffusion and osmosis in potassium nitrate synthesis by electrodialysis metathesis.