Publiczny przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych ogłasza
publiczny przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego.

Miejsce składania ofert: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach ul. Sowińskiego
11, 44-101 Gliwice, Sekretariat - pokój nr 111

Unieważnienie przetargu

Termin składania ofert: 20 września 2019 r. do godz. 12.30

Zaproszenie do składania ofert
Regulamin pisemnego przetargu
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Oświadczenie członka Komisji Przetargowej
Załącznik nr 3 do Regulaminu - Protokół Wydania