Złoty Medal w Bangkoku

Podczas Międzynarodowych Targów Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii w Bangkoku IPITEX, które odbyły się w dniach 02-06 lutego 2017 r., Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Oddział Chemii Nieorganicznej “IChN” w Gliwicach uhonorowany został złotym medalem za wynalazek:
„Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorbcyjnych”.
Autorzy: Piotr Maria Synowiec, Barbara Bunikowska, Cezary Możeński, Stanisław Jaworski, Marta Stechman, Mariola Bodzek-Kochel, Małgorzata Adamek