XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie"

W dniach 5-9 lutego 2018 roku w Zakopanem odbyła się XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Komitet Inżynierii Rolniczej oraz Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
W ramach jednej z sesji naukowych Oddział „IChN” zaprezentował temat „Wykorzystanie procesu chemisorpcji ditlenku węgla w zawiesinie podestylacyjnej celem poprawy właściwości wapna posodowego” (autorzy: B. Walawska, B. Cichy, W. Mikołajczak, M. Nowak, D. Żórawski, S. Szajkowska-Kobus, Ł. Kiedzik).