XV Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów ?Na pograniczu chemii i biologii?

W dniach 21-24 maja 2017 r. w Karpaczu odbyło się XV Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”. Celem Seminarium jest umożliwienie doktorantom przedstawienia wyników swoich badań, sprawdzenie umiejętności prezentowania prac oraz nawiązanie kontaktów naukowych z doktorantami i profesorami z ośrodków badawczych z całej Polski.
Pracownicy naszego Oddziału zaprezentowali prace badawcze:

  • Hanna Jaroszek: Elektrodializa z podwójną wymianą: alternatywna metoda syntezy azotanu(V) potasu,
  • Karolina Krupa: Wpływ wybranych dodatków na krystalizację siarczanu amonu.