XII Konferencja Naukowa "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska" MEMPEP 2018

W dniach 13-16 czerwca 2018 roku w Zakopanem odbyła się XII Konferencja Naukowa "Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska" MEMPEP 2018.
W sesji posterowej konferencji Oddział „IChN” zaprezentował wyniki pracy badawczej:
“On the use of membrane separation techniques in synthesis of water miscible ionic liquids” (autorzy: H. Jaroszek, W. Mikołajczak, M. Nowak)