Warsztaty dotyczące kart charakterystyki i oznakowania produktów chemicznych

Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach zaprasza na warsztaty dotyczące kart charakterystyki i oznakowania produktów chemicznych.

Zakres tematyczny warsztatów:

1.    Karta charakterystyki:

•    przepisy prawne,
•    format karty,
•    kiedy aktualizować,
•    błędy występujące w KCh,
•    gdzie szukać informacji.
2.    Weryfikacja kart dostarczonych przez uczestników – ćwiczenia.
3.    Rozporządzenie PE i Rady (WE) Nr 1272/2008 (CLP):
•    budowa, cel i zakres rozporządzenia,
•    podstawowe definicje niezbędne do prawidłowego odczytania karty,
•    jak korzystać z rozporządzenia.
4.    Etykieta ostrzegawcza produktu chemicznego i jej powiązanie z kartą:
•    treść, wymiary etykiety,
•    piktogramy – zasady pierwszeństwa,
•    oznakowanie – odstępstwa.
5.    Sporządzanie etykiet produktów na podstawie ich kart charakterystyki.
6.    Dyskusja – pytania i odpowiedzi.
Warsztaty odbędą się dnia 21 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 - 16:00 w sali konferencyjnej budynku Oddziału „IChN”, który mieści się przy ul. Sowińskiego 11
w Gliwicach
.
Koszt udziału w warsztatach: 520 PLN / osoba (+ VAT)

W cenie warsztatów zapewniamy materiały szkoleniowe w formie papierowej, certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu, catering.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 listopada 2017 roku.
Zgłaszając się do 7 listopada 2017 r. otrzymają Państwo 10% rabatu.
Aby zgłosić udział, należy wypełnić zamieszczony poniżej formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres e-mail: barbara.soltysik@ichn.gliwice.pl
Formularz zgłoszeniowy
Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zobowiązaniem do uiszczenia opłaty.
Liczba miejsc ograniczona.

 

Załączniki: