Udział w projekcie CuBR

 
 
 
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach w ramach projektu Nowy innowacyjny sposób zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych KGHM realizuje zadanie nr 5 pn. Opracowanie założeń technologicznych oraz ocena efektywności ekonomicznej nowego rozwiązania pod kątem możliwości jego zastosowania w KGHM Polska Miedź (okres realizacji 01.04.2020 – 31.05.2021).
 
CuBR/III/7/NCBR/2017
Akronim projektu: BARBOTAŻ
Projekt realizowany jest przez Konsorcjum w składzie:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych – Lider
 
Konsorcjanci:

  • Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych  w Warszawie
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach  

Szczegółowe informacje: http://www.imn.gliwice.pl/projects/category/31/cubr
 
 
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i KGHM PM SA w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia CuBR
- wsparcie badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu metali nieżelaznych.