Poszukujemy pracownika: Młodszy specjalista

ZMIANA TERMINU

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko: Młodszy specjalista.
Osoba kandydująca powinna posiadać wykształcenie wyższe chemiczne lub wykształcenie średnie, pięcioletnieletnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, znajomość obsługi aparatury laboratoryjnej, umiejętność przeprowadzania analiz chemicznych. Wymagana jest także gotowość do szybkiego przyswajania wiedzy, znajomość obsługi komputera - pakiet MS Office (szczególnie MS Excel), a także znajomość języka angielskiego.
Szczegóły.
Zgoda na przetwarzanie danych dla celów rekrutacji.

WYNIKI NABORU