Obrona rozprawy doktorskiej

W dniu 7 marca 2018 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Jaroszek - pracownika Oddziału Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach. Promotorem pracy pt. „Otrzymywanie soli nieorganicznych metodą elektrodializy z podwójną wymianą na przykładzie azotanu(V) potasu” był dr hab. inż. Piotr Dydo, prof. PŚ. W oparciu o uchwałę Rady Wydziału z dnia 14 marca 2018 roku Hannie Jaroszek został nadany stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna, a prezentowanej rozprawie przyznano wyróżnienie.