Nowe patenty

W pierwszym kwartale 2018 roku Urząd Patentowy RP udzielił Instytutowi Nowych Syntez Chemicznych patentów na wynalazki, których współtwórcami są pracownicy Oddziału Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach:

  • Katalizator degradacji tworzyw termoplastycznych i sposób jego wytwarzania

autorzy: B. Cichy, E. Kużdżał, M. Turkowska, J. Kwiecień, G. Rymarz, E. Gibas, S. Kubica, B. Swinarew, B. Kowalska, L. Hexel, M. Soja
PL 226393

  • Sposób biostymulacji aktywności podłoża stałego nadtlenkiem wapnia, zwłaszcza w procesach technologicznych

autorzy: J. Turek-Szytow, D. Marciocha, K. Miksch, B. Walawska

zgłoszenie nr P.411232

  • Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu amonu z roztworów poabsorpcyjnych

autorzy: P. Synowiec, B. Bunikowska, C. Możeński, S. Jaworski, M. Stechman, M. Bodzek-Kochel, M. Adamek

zgłoszenie nr P.408454