Zakład Inżynierii Procesowej i Specjalnych Związków Nieorganicznych

Kierownik Zakładu 
mgr inż. Jolanta Miśkiewicz 
Tel. (32) 231 30 51-54 w.180  
e-mail: jolanta.miskiewicz@ichn.gliwice.pl 
 
Z-ca Kierownika Zakładu 
mgr inż. Karolina Krupa 
Tel. (32) 231 30 51-54 w.113  
e-mail: karolina.krupa@ichn.gliwice.pl 
 
prof. dr hab. inż. Piotr Synowiec 
Tel. (32) 231 30 51-54 w.188  
e-mail: piotr.synowiec@ichn.gliwice.pl 
 Ekspertyzy i usługi analityczne w zakresie:
  • Wielkości i stabilności nanozwiązków (nano- i zeta-sizer)

  • Analizy fizykochemiczne:
    • gęstość właściwa, nasypowa, utrząsowa,
    • lepkość, temperatura zapłonu płynów metodą otwartego tygla Clevelanda,
    • czas wiązania i powierzchnia właściwa spoiw,
    • analiza zawartości fluoru
Galeria: