Struktura oddziału

NG Dyrektor GP GB GSA GJ GS GT GK GI TK KF GA TW GM
Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

prof. dr hab. inż. Janusz Igras
Tel. 81 473 14 02
e-mail: janusz.igras@ins.pulawy.pl

Laboratorium Analityczne

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Magdalena Turkowska
Tel. 32 231 30 51 do 54, w. 247
e-mail: magdalena.turkowska@ichn.gliwice.pl

Inspektor BHP i PPoż.

mgr inż. Henryk Rarus
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 272
e-mail: bhp@ichn.gliwice.pl


Zakład Inżynierii Procesowej i Specjalnych Związków Nieorganicznych

Kierownik Zakładu: mgr inż. Jolanta Miśkiewicz
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 180
e-mail: jolanta.miskiewicz@ichn.gliwice.pl

Z-ca Kierownika Zakładu: mgr inż. Karolina Krupa
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 113
e-mail: karolina.krupa@ichn.gliwice.pl

prof. dr hab. inż. Piotr Synowiec
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 188
e-mail:piotr.synowiec@ichn.gliwice.pl

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

dr inż. Joanna Gluzińska
Tel. (32) 231 30 51 do 54
e-mail:joanna.gluzinska@ichn.gliwice.pl

Główny Księgowy Oddziału

mgr Jadwiga Wilk
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 186
e-mail:jadwiga.wilk@ichn.gliwice.pl


Laboratorium Mikronizacji

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Marian Legutko
Tel. 32 231 30 51 do 54, w. 132
e-mail:marian.legutko@ichn.gliwice.pl

mgr inż. Gabriela Tomanek
Tel. 32 231 30 51 do 54, w. 278
e-mail:gabriela.tomanek@ichn.gliwice.pl


Pełnomocnik Dyrektora Oddziału



Zakład Syntezy Nieorganicznej i Ochrony Środowiska

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Barbara Cichy prof. nadzw.
Tel. (32) 231 30 51 do 54 w.182
e-mail:barbara.cichy@ichn.gliwice.pl

Z-ca Kierownika Zakładu: mgr inż. Ewa Kużdżał
Tel. (32) 231 30 51 do 54 w.270
e-mail:ewa.kuzdzal@ichn.gliwice.pl

Dział Spraw Administracyjnych

Kierownik Działu: mgr Jagoda Miśkiewicz
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 214
e-mail:jagoda.miskiewicz@ichn.gliwice.pl

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu



Dział Finansowy

Główny Księgowy: mgr Jadwiga Wilk
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 186
e-mail:jadwiga.wilk@ichn.gliwice.pl

Z-ca Głównego Księgowego: Anna Antoszewska
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 222
e-mail: anna.antoszewska@ichn.gliwice.pl

p.o. Dyrektora Oddziału Chemii Nieorganicznej „IChN”

dr inż. Joanna Gluzińska
Tel. (32) 231 30 51 do 54
e-mail:joanna.gluzinska@ichn.gliwice.pl

Dział Komercjalizacji Badań i Promocji



Zakład Wsparcia Technicznego

Kierownik Zakładu: Kazimierz Krauze
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w.179
e-mail:kazimierz.krauze@ichn.gliwice.pl