Struktura oddziału

 

Kontakt

 

Dyrektor Łukasiewicz-INS

prof. dr hab. inż. Janusz Igras
Tel. 81 473 14 02
e-mail: janusz.igras@ins.pulawy.pl
 

Dyrektor Oddziału

dr inż. Joanna Gluzińska
Tel. (32) 231 30 51 do 54
Tel. kom. +48 513 060 848
e-mail:joanna.gluzinska@ichn.gliwice.pl

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr inż. Gabriela Tomanek
Tel. (32) 231 30 51 do 54 w. 278
e-mail: gabriela.tomanek@ichn.gliwice.pl

Inspektor BHP

mgr inż. Henryk Rarus
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 272
e-mail: bhp@ichn.gliwice.pl

 

Kierownik Działu Finansowo-Organizacyjnego Główny Księgowy Oddziału

mgr Jadwiga Wilk
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w. 186
Tel. kom. +48 692 778 911
e-mail:jadwiga.wilk@ichn.gliwice.pl
 

Zakład Syntezy Nieorganicznej i Inżynierii Procesowej

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Barbara Cichy
Tel. (32) 231 30 51 do 54 w.182
Tel. kom. +48 604 189 479
e-mail:barbara.cichy@ichn.gliwice.pl
 

Zakład Wsparcia Technicznego

Kierownik Zakładu: Kazimierz Krauze
Tel. (32) 231 30 51 do 54, w.179
Tel. kom. +48 730 640 140
e-mail:kazimierz.krauze@ichn.gliwice.pl

Laboratorium Analityczne

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Magdalena Turkowska
Tel. 32 231 30 51 do 54, w. 247
Tel. kom. +48 500 505 451
e-mail: magdalena.turkowska@ichn.gliwice.pl

Laboratorium Mikronizacji

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Marian Legutko
Tel. 32 231 30 51 do 54, w. 132
Tel. kom. +48 502 439 916
e-mail:marian.legutko@ichn.gliwice.pl

mgr inż. Gabriela Tomanek
Tel. 32 231 30 51 do 54, w. 278
e-mail:gabriela.tomanek@ichn.gliwice.pl